Zrušení nedělních výcviků

Vzhledem k situaci ve státě a vládním opatřením se od dnešního dne 14.10.2020 ruší pravidelné nedělní výcviky na našem cvičišti. O zahájení výcviku vás budeme prostřednictvím našich stránek informovat. Možnost individuálního výcviku po telefonické dohodě s výcvikářem, nikdo však nepřesáhne povolený počet osob (t.j. 6 osob včetně výcvikáře).

STODSKÝ ČTYŘZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA STOD 3. ROČNÍK

POLUPOŘÁDAJÍ ZKO STOD, KŘIMICE, PŘEŠTICE A MĚSTO TOUŠKOV

Datum konání: 10.10. 2020 (sobota)

Místo konání: cvičiště ZKO Stod

Prezentace závodníků: 8:00 – 8:45 hodin

Zahájení závodu: 9:00 hodin

Startovné (platba na místě):

dospělí 200,- Kč (2. pes 150,- Kč)

mládež do 18 let 100,- Kč (2. pes 50,- Kč)

Kategorie závodu:

ZZO(určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou vyšší, zkoušku než ZZO)

ZZO1bez speciálních cviků(bez omezení)

ZM( určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou vyšší zkoušku než ZM)

ZVV1 a IGP1(společně hodnocená kategorie, určeno pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZVV1 nebo IGP1)

IGP3 (bez omezení, beze stop) – o pohár starosty města Stod

  • Soutěž o nejlepšího obranáře

Kategorie IGP3 bude uskutečněna pouze, budou-li přihlášeni minimálně tři soutěžící.

Upozornění:

Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.

– V kategorii ZZO bude probíhat pouze poslušnost bez speciálních cviků, ostatní kategorie jsou beze stop, pouze poslušnost či poslušnost a obrana v plném rozsahu dle příslušných zkušebních řádů.

– Při rovnosti bodů rozhoduje

– v kategoriích ZZO a ZZO1: 1. chyba dle bodovací karty

– v ostatních kategoriích:1. Obrana, 2. poslušnost, 3. první chyba dle bodovací karty v pořadí obrana, poslušnost

– -Ceny získají první tři závodníci v každé kategorii a vítěz soutěže o nejlepšího obranáře (kontrolní zadržení na 100 m s protiútokem), která bude vyhlášena v případě zájmu alespoň 3 soutěžících. Každý účastník obdrží upomínkový předmět či diplom.

Všeobecná ustanovení:

– při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.

– háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli a budou startovat jako poslední

– pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

– psovod odpovídá za škody způsobené psem.

– závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

– všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platných zkušebních řádů.

– protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení posuzování zároveň se vkladem 500,- Kč. Nebude-li protest uznán oprávněným, vložená částka propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího se nelze odvolat.

– chování všech zúčastněných musí být v souladu s „Řádem obrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)“ a se souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem č. 77­/2004Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle tohoto zákona je v ČR zakázáno kupírování uší i předvádění kupírovaných zvířat na veřejných akcích. Proto se tito jedinci ze závodu vylučují.

– všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví.

– změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.

Organizační výbor:

Ředitel závodu: Alexandra Marcelová

Technický vedoucí : Václav Oswald

Rozhodčí: Josef Zábranský, Jiří Týc

Figuranti: Jaroslav Ježek, Antonín Malý, náhradník Tomáš Havlíček

Přihlášky zasílejte na:

email : tomi-bull@volný.cz

mobil : 728 016 619

Přihlásit se lze také na místě v den závodu, pro lepší přípravu však prosíme o nahlášení účasti, alespoň telefonicky do 10.10. 2020.

Děkujeme

Těšíme se na vaši účast!