STODSKÝ ČTYŘZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA STOD 3. ROČNÍK

POLUPOŘÁDAJÍ ZKO STOD, KŘIMICE, PŘEŠTICE A MĚSTO TOUŠKOV

Datum konání: 10.10. 2020 (sobota)

Místo konání: cvičiště ZKO Stod

Prezentace závodníků: 8:00 – 8:45 hodin

Zahájení závodu: 9:00 hodin

Startovné (platba na místě):

dospělí 200,- Kč (2. pes 150,- Kč)

mládež do 18 let 100,- Kč (2. pes 50,- Kč)

Kategorie závodu:

ZZO(určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou vyšší, zkoušku než ZZO)

ZZO1bez speciálních cviků(bez omezení)

ZM( určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou vyšší zkoušku než ZM)

ZVV1 a IGP1(společně hodnocená kategorie, určeno pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZVV1 nebo IGP1)

IGP3 (bez omezení, beze stop) – o pohár starosty města Stod

  • Soutěž o nejlepšího obranáře

Kategorie IGP3 bude uskutečněna pouze, budou-li přihlášeni minimálně tři soutěžící.

Upozornění:

Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.

– V kategorii ZZO bude probíhat pouze poslušnost bez speciálních cviků, ostatní kategorie jsou beze stop, pouze poslušnost či poslušnost a obrana v plném rozsahu dle příslušných zkušebních řádů.

– Při rovnosti bodů rozhoduje

– v kategoriích ZZO a ZZO1: 1. chyba dle bodovací karty

– v ostatních kategoriích:1. Obrana, 2. poslušnost, 3. první chyba dle bodovací karty v pořadí obrana, poslušnost

– -Ceny získají první tři závodníci v každé kategorii a vítěz soutěže o nejlepšího obranáře (kontrolní zadržení na 100 m s protiútokem), která bude vyhlášena v případě zájmu alespoň 3 soutěžících. Každý účastník obdrží upomínkový předmět či diplom.

Všeobecná ustanovení:

– při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.

– háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli a budou startovat jako poslední

– pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

– psovod odpovídá za škody způsobené psem.

– závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

– všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platných zkušebních řádů.

– protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení posuzování zároveň se vkladem 500,- Kč. Nebude-li protest uznán oprávněným, vložená částka propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího se nelze odvolat.

– chování všech zúčastněných musí být v souladu s „Řádem obrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)“ a se souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem č. 77­/2004Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle tohoto zákona je v ČR zakázáno kupírování uší i předvádění kupírovaných zvířat na veřejných akcích. Proto se tito jedinci ze závodu vylučují.

– všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví.

– změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.

Organizační výbor:

Ředitel závodu: Alexandra Marcelová

Technický vedoucí : Václav Oswald

Rozhodčí: Josef Zábranský, Jiří Týc

Figuranti: Jaroslav Ježek, Antonín Malý, náhradník Tomáš Havlíček

Přihlášky zasílejte na:

email : tomi-bull@volný.cz

mobil : 728 016 619

Přihlásit se lze také na místě v den závodu, pro lepší přípravu však prosíme o nahlášení účasti, alespoň telefonicky do 10.10. 2020.

Děkujeme

Těšíme se na vaši účast!

Extreme dog race

Dobrý den,

dovolujeme si pozvat vaše členy na nový typ kynologického závodu spolku Dog Race, na kterém se naše ZKO Žernov-Rýzmburk podílí. Více na www.dograce.cz

Extreme dog race je závod pro ty, kteří si chtějí se svým psím parťákem vyzkoušet něco nového. Tratě o různé délce prověří výkonnost, zručnost, souhru se psem a touhu dokázat si, že na to máte. Můžete se těšit na bláto, vodu, náročné přírodní terény, balanční i silové překážky. Pro tým 4 a více lidí z vaší ZKO je domluvena sleva 10% ze startovného. Na mailovou adresu roman@dograce.cz pošlete jména závodníků a zpět dostanete pro závodníky slevové kódy, které použijete při přihlášení.Do kolonky tým uveďte název vaší ZKO. Budeme se na vás těšit.                                    Za ZKO Žernov – Rýzmburk a Dog Race                                                                                                     Pavla a Roman Šatný